ÚRADNÉ HODINY

pondelok   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

utorok        9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

streda       11:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

štvrtok        9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

piatok         9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Úradné hodiny súdneho exekútora
sú zverejnené na stránke www.ske.sk

MAPA