Nehnuteľnosti

Hľadáme záujemcov do dražby nehnuteľnosti:

Pozemok o výmere 656 m2 v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Lamač, k.ú.: Lamač (záhradkárska lokalita Zlatá Hora)

Popis: Nehnuteľnosť sa nachádza v Bratislave, v záhradkárskej oblasti Zlatá hora v katastrálnom území Lamač, prístupná z mestskej časti Lamač. Lokalita je prístupná z ulice Cesta na Kamzík. Ide o tichú lokalitu, prevažne nezastavanú. Zástavba je prezentovaná drobnými záhradnými chatkami. Lokalita má dobrú možnosť cestovania do centra mestskej časti a následne aj do centra Bratislavy. Výborne dostupné je napojenie na diaľničný obchvat Bratislavy. Umiestnenie pozemku je za nedokončenou nemocnicou Rázsochy, s pozemku je na nedokončené dielo priamy výhľad. Hustota obyvateľstva v danom mieste je nízka. Prístup do lokality je po spevnenej komunikácii, v rámci lokality je komunikácia prevažne nespevnená štrková, postupne sa zhoršujúca. Možnosť parkovania je obmedzená na malé voľné plochy popri komunikácii. MHD je dostupná cca 15 min pešo. Dostupné sú autobusy. Dopravné spojenie s centrom mesta autom trvá cca 15 min. Využitie nehnuteľnosti je možné pre záhradkárske a rekreačné účely. Pozemok je prakticky bez využitia a nestojí na ňom ani žiadna stavba. Pozemok je zarastený trávami, burinami, krovím a drevinami (prevažne ovocnými). Pozemok je podľa územnoplánovacej informácie súčasťou funkčnej plochy s kódom 1203 – záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality. Funkčné využitie: prevládajúce – záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality; prípustné – drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia; prípustné v obmedzenom rozsahu – drobná výroba a spracovanie produktov, menšie skladové kapacity, drobná architektúra, menšie kapacity pre spracovanie biologického odpadu; neprípustné – rodinné domy, bytové domy, byty v objektoch určených na inú funkciu, obchodné centrá, nákupné strediská, verejné stravovanie, atď. Pozemok nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie.

Všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom: 27.900,00 EUR.

Bližšie informácie na telefónnom čísle exekútorského úradu.

IMG_1301


Hnuteľnosti

 

Opätovná dražba hnuteľností:

1)kašírovací stroj TM1100

2)ofsetový stroj Romayor 314

3)vysekávačka valcová HMB Miklow

4)tlačiarensky stroj VIKTORIA 1040

5)vysekávací príklop GUANGYA ML-1100

6)rezací stroj MS 80-2

7)kašírovací stroj LAMINATOR FM-1450

Najnižšie podanie na dražbe: 10.238,- EUR s DPH

Dňa 22.04.2016 o 11:00 hod. sa nebude konať dražba s ohľadom na ust. § 56 ods. 6 Exekučného poriadku.

Bližšie informácie na telefónnom čísle exekútorského úradu.