Nehnuteľnosti

Dražba nehnuteľností:

Hnuteľnosti

Opätovná dražba hnuteľností:

1)kašírovací stroj TM1100

2)ofsetový stroj Romayor 314

3)vysekávačka valcová HMB Miklow

4)tlačiarensky stroj VIKTORIA 1040

5)vysekávací príklop GUANGYA ML-1100

6)rezací stroj MS 80-2

7)kašírovací stroj LAMINATOR FM-1450

Najnižšie podanie na dražbe: 10.238,- EUR s DPH

Dňa 22.04.2016 o 11:00 hod. sa nebude konať dražba s ohľadom na ust. § 56 ods. 6 Exekučného poriadku.

Bližšie informácie na telefónnom čísle exekútorského úradu.


[/one_half_last]